Vill du lära dig spela piano och är osäker på om du ska investera i ett akustiskt piano eller ett digitalt piano? Vilka fördelar har respektive instrument och hur skiljer de sig?

Nedan går vi igenom vad som talar emot och för ett digitalpiano respektive akustiskt piano. Hos danguitar.se kan du köpa både akustiska pianon och digitala elpianon.


Vikt

Det är uppenbart att ett akustiskt piano väger betydligt mer än ett digitalpiano. De flesta akustiska pianon väger mellan 180-220 kg. Ett digitalt piano väger mellan 30-50 kg. Detta har givetvis betydelse för dig när du ska transportera eller flytta pianot.

Ett digitalpiano kan du flytta själv eller med hjälp av en annan person. För att flytta ett akustiskt piano behöver du professionell hjälp för förflyttning.


Stämning

Ett akustiskt piano behöver du stämma regelbundet. Generellt behöver du stämma det varje eller vartannat år. Ett digitalpiano behöver du aldrig stämmas vilket självklart är en fördel.


Ljud och klang

Digitalpianoutvecklingen har onekligen kommit väldigt långt med att imitera ljudet från ett akustiskt piano. Ljudet i ett digitalpiano kan du verkligen jämföra med ljudet från ett akustiskt piano, men riktigt samma upplevelse blir det nog aldrig. 

Ljudet från ett digitalpiano är en stereosampling från en akustisk flygel som du sedan kan spela upp på ett digitalpiano. Det är en enorm skillnad mot det tidigare elpianot där ljudet genererades elektromekaniskt.

Eftersom ett akustiskt piano skapar sitt ljud akustiskt, vilket namnet logiskt indikerar, uppstår också en del akustiska fenomen som är svåra att imitera digitalt. 

När du spelar ett akustiskt piano sker till exempel implementering av harmoniska toner när vissa kombinationer av toner slås an. Dessutom skapar du en naturlig resonans när sustainpedalen trycks ned eftersom alla strängar då är fria från dämmarna och får möjligheten att ge resonans. Denna resonans och ljud saknar ett digitalpiano vilket är en nackdel följaktligen. 

Ett akustiskt pianos mekanik ger också ifrån sig små ljud när det spelas som till exempel dämmarnas lyftning från strängarna. Detta är ett ljud som också digitalpianot saknar men vissa anser dock att detta är till digitalpianots fördel.


Anslag och tangenter

Anslaget mellan ett akustiskt piano och ett digitalt piano är nog där den största skillnaden finns. Att imitera det akustiska pianots klang och ljud har lyckats väldigt bra men anslaget är ännu inte på samma nivå. 

Digitalpianot har viktade tangenter, precis som ett akustiskt piano, men känslan skiljer sig ändå mot det akustiska pianot. Ett akustiskt pianos mekanik består av över 1000 rörliga delar sammansatta på ett otroligt sofistikerat sätt vilket är ett resultat av flera hundra år av pianoevolution. Denna avancerade mekaniska del tillsammans med tangenterna är vad som ger anslagkänslan i ett akustiskt piano och detta är såklart väldigt svårt att imitera på ett enkelt sätt.


Funktioner, volym och hörlurar

På ett digitalpiano kan du använda mängder av funktioner, rytmer, kompalternativ, samt olika typer av inbyggda instrument förutom pianot.

Listan över ett digitalpianos funktioner kan göras väldigt lång. Dessutom kan du ändra volymen på ett digitalpiano. På de flesta digitalpianon har du även möjligheten att ansluta hörlurar vilket gör att spelandet kan bli helt tyst. Alla dessa funktioner saknar ju såklart det akustiska pianot. 

Vissa akustiska pianon är utrustade med en moderator vilket gör att du kan sänkan ljudvolymen med ca 50%. Dessutom kan du installera en tyst funktion, så kallad silent-funktion. Med denna funktion kan du spela pianot med hörlurar. Därmed gör du pianot helt tyst för omvärlden.