Med en radonmätare kan du enkelt mäta ditt radonvärde hemma. Sätt upp din radonmätare enligt instruktionerna, mät i minst två månader, och skicka tillbaka radonmätaren till organisationen du köpte den ifrån. Svar får du inom några veckor. 

Hur farligt är radon?

När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Du kan skadas av alfastrålningen som avges från radondöttrarna. Strålningen kan orsaka skada på dina lungor och därmed medföra en risk för lungcancer. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla lungcancer. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken. Ifall du röker kan dina familjemedlemmar som utsätts för passiv rökning ha högre risk att drabbas av lungcancer från radon. 

Hur vanligt är lungcancer orsakad av radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Ifall radonhalten skulle sänkas i alla hus som har över 200 Bq/m3 skulle man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Vad ligger gränsvärdet på?

Flera myndigheter i Sverige har gemensamt tagit fram riktlinjer för gränsvärdet för radon. I Sverige gäller ligger gränsvärdet för radon på 200 Bq/m3.

Hur mäter du radon hemma?

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Den vanligaste mätmetoden är spårfilm. Om du ska beställa en radonmätning kan du göra på följande sätt:

  1. En radonmätning bör pågå i två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. 
  2. Beställ dina radonmätare i form av mätdosor via ett mätlaboratorium.
  3. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar i minst två rum. I en enrumslägenhet ska du placera två dosor ut i samma rum.
  4. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  5. Efter några veckor får du mätresultaten.

Hur går en radonsanering till?

Vad händer ifall du skulle ha för höga radonvärden? Då kan du genomföra en radonsanering. Det går att få bidrag för radonsanering hemma. Radon kan ha en eller flera källor och beronde på källa går saneringen till på olika sätt. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behöver du kombinera flera olika åtgärder. 

Radon från byggnadsmaterialet

Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.

Radon från marken

Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in. Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation. Du bör tänka på att underhålla tekniska system för sanering.

Radon från hushållsvattnet

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.